רישום פטנטים

רישום פטנטים

חברה, יזם או מדען המעוניין להמציא פטנט, השלב הראשון של תהליך ההמצאה, יהיה ביצוע תכנון קונספט עקרוני. התכנון נועד למעשה, לפתח את ההמצאה על מנת שהממציא עצמו, יוכל לבחון את התועלת שבהמצאת הפטנט. לעתים קרובות, רוב ממציאי הפטנטים, אף מפתחים יותר ומשפרים את המצאתם לשיפור הרעיון והתועלת שבה. בישראל, חוק הפטנטים מונה את התנאים המחייבים על מנת שהפטנט יתקבל. יש להכיר את הפסיקה ואת הודעת וחוזי רשם הפטנטים. רישום פטנטים נועד על מנת לפתח יזמות עסקית ברגע שהפטנט הומצא ולמען הפחתת הסיכונים מפני העתקת הפטנט שאותו ממציא הפטנט או החברה שהמציאה אותו מעוניינת לשווק.

למעשה, רישום של פטנט, מקנה את זכות הקניין הרוחני על המצאה של מוצר או תהליך טכנולוגי. בדרך זו, ניתן יהיה לעודד ממציאים או יזמים שיעסקו בפיתוחים חדשים של כל מיני מוצרים חיוניים. יש לדעת כי הליך זה של רישום הפטנט שהומצא, הינו תהליך די מורכב אשר על ממציא הפטנט, יש לעמוד בכמה קריטריונים וישנם מקרים שממציא הפטנט, יזדקק לסיוע כגון הכוונה מקצועית במי שמתמחה בתחום זה.

חשיבות מכרעת לרישום מוקדם של הפטנט

קיימת חשיבות משמעותית עבור רישום פטנטים מוקדם ככל האפשר. זכות רישום הפטנט, תקפה עבור האדם הראשון שנרשם והרישום, יהיה תקף במדינה אשר בה הוגשה הבקשה לרישומו. השלבים של רישום הפטנט הינם ארוכים  קיימים כמה שלבים,:

  • יש לדעת, כי הליך של רישום פטנטים, עשוי לארוך 18 חודשים, עד שהבקשה תתפרסם במלואה. עוד לפני שתתחיל בדיקת הרישום של הפטנט, מגיש הבקשה, יידרש להודיע תוך זמן קצוב שיצוין בבקשה, אם הוא הגיש בקשה לרישום הפטנט שהמציא במדינות נוספות בעולם.
  • יש להגיש בקשה לרישום הפטנט ולאחר שזו הגיעה ליעדה, יישלח אישור לכתובת המבקש אישור על הגעתה ובאישור זה, יצוינו הפרטים הבאים: שם המבקש, פרטי הבקשה, תאריך ההגשה ומספר הבקשה. יש למלא כנדרש את הטפסים לרישום הפטנט, היות ואם יהיו חסרים אי אילו שהם פרטים, תישלח הודעה למבקש המעוניין לרשום את הפטנט, כאשר יצוינו הפרטים החסרים שיש להשלימם.
  • במידה וטפסי הבקשה מולאו נכונה, יפורסם ביומן הפטנטים את דבר הבקשה. כאשר תתקבל תשובת הנרשם, תתחיל הבדיקה בפועל, כשאר היא תכלול את ההליכים הבסיסיים כאשר הליכים אלה, מראים כי הבקשה עומדת בדרישות חוק הפטנטים. ההמצאה של הפטנט, תהיה חייבת להיות יעילה, חדשנית ושימושית ביום הגשת הבקשה

קיבלתם הודעה לרישום הפטנט? מה עליכם לעשות?

במידה ורשם הפטנט יקבל דחייה, תירשם הסיבה המפורטת לדחיית רישום פטנטים. מי שמגיש את הבקשה עבור רישום הפטנט, יוכל לענות על דו"ח הבחינה ואף יוכל לבצע תיקונים ברישום ולשלחם שוב עד למועד שיצוין במכתב במידה והבקשה תתקבל כפטנט, תישלח הודעת אישור אשר תכלול את אגרת התשלום של אגרת הפרסום. במידה ותוך שלושה חודשים לא תוגש התנגדות, הפטנט יירשם לעשרים שנה. יש לשלם בכל כמה שנים אגרה על חידוש רישום הפטנט.