פיתוח מוצר טכנולוגי

פיתוח מוצר טכנולוגי

אם בעבר חברות היו נוטות לייצר את המוצרים שלהם in house הרי שכיום הודות לשירותים הניתנים על ידי חברות אלו וכן בשל פיתוח טכנולוגיות מרשימות בתחומי התכנות, ההנדסה, החשמל ועוד  – הייצור הופך להיות פשוט כיום יותר מתמיד.

יחד עם זאת, על מנת להבטיח את הייצור המוצלח של מוצר טכנולוגי בכל תחום אשר יהיה, יש לוודא כי מיושמים השלבים החיוניים להצלחת פיתוח מוצר טכנולוגי:

ניתוח ראשוני ואפיון המוצר

בשלב הראשוני של פיתוח מוצר טכנולוגי חשוב לעמוד על מאפייניו הייחודיים ועל הסביבה בה הוא עתיד להיות מפותח. ניתוח זה כולל אפיון של הסביבה השיווקית והתחום העסקי בו המוצר רלוונטי. בשלב זה מאפיינים את המתחרים על היכולות שלהם, מבודדים את הסיכונים הקיימים סביב, עומדים על איכויותיו ומאפייניו של קהל היעד, לרבות אופי הצריכה שלו ורמות הצריכה שלו, מגדירים את החסרונות והיתרונות של המוצר העתידי, בוחנים את האפשרות של היתכנות סיכונים שונים, עומדים על נקודות החוזק של המוצר ועוד.

סגנון וקונספט ראשוני

הקונספט הראשוני הוא היסודות המונחים לצורך גיבוש תפיסת מוצר ופיתוח מתודת ייצור אשר תנחה את התהליך בהמשך הדרך. בניית הקונספט הראשוני היא הבסיס אשר ינחה בהמשך את העקרונות שיכתיבו את בחירת חומרי הגלם הרלוונטיים, תיעדוף של טכנולוגיה אחת על טכנולוגיה אחרת, בחירה נכונה של ממשק השימוש, העדפת אסטרטגיית ייצור אחת על אחרת ועוד. הקונספט הוא החוט המקשר בין כל הרכיבים, התהליכים והגורמים האחרים המעורבים בתהליך הייצור.

תכנון וירידה לפרטים

התכנון של תהליך הייצור על הפרטים הקטנים ביותר שלו הוא בין הגורמים החשובים בהעברה מרעיון  למוצר. שלב זה מצמצם את הרעיונות והעקרונות לכדי פעולות הלכה למעשה. בשלב זה מתקבלות ההחלטות על המידות הרצויות, נבדקים הגורמים העלולים לעכב את התהליך, נבחנים גורמים שונים המעורבים בתהליך הלכה למעשה לקראת העברה מרעיון למוצר.

בניית אב טיפוס ראשוני

לאחר הגדרת תהליכי הייצור עד לרמת הפרטים הקטנים, ניתן לעבור לשלב שבו המכונה או המוצר מיוצרים הלכה למעשה. שלב זו הוא למעשה השלב המפריד בין התכנונים הראשוניים ובין התחלת הייצור ההמוני. בשלב זה למעשה נבחנות הגדרות הייצור ומידת ההצלחה בהן.

ייצור

לאחר שנבדקו מתודות הייצור ומידת ההצלחה של תפקוד האב טיפוס, אותרו התקלות האפשריות בתהליך ונבחנו הנקודות המצריכות שיפור, ניתן לעבור לשלב של ייצור המוני.